Skip to main content

Stemdag in woord en beeld

LeenvanPut 5605

Leen van Put heeft een fotoreportage gemaakt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Van 6.30 tot 01.00 (volgende dag) heeft hij alles vastgelegd. Van opbouw tot uitslag.

Tijdens de dag is er door de gemeente Houten en een lokale krant via hun website regelmatig gepubliceerd. 

Van deze foto's is in een andere lokale krant een serie verschenen - zie foto.